REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU APARTAMENTÓW

REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU APARTAMENTÓW 

I. Informacje Ogólne

Regulamin określa warunki , na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu. Każda osoba , która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Top Apart Iwona Grzybowska - podmiot będący stroną umowy najmu Apartamentu świadczący usługę krótkotrwałego wynajmu lokali mieszkalnych Klientom zainteresowanym najmem apartamentu.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu).

Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej topapart.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

II. Rezerwacje
 
1. Klient wypełnia formularz rezerwacji na stronie www lub przesyła na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji. Klient może dokonać rezerwacji telefonicznie.
2. Top Apart przesyła na adres e-mail Klienta, wstępne potwierdzenie rezerwacji. Celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji wymagana jest od Klienta przedpłata w wyznaczonym terminie w wysokości 30% na poczet rezerwowanego pobytu lub całości kwoty wynajmu. Przedpłata jest wymagana każdorazowo, o obowiązku dokonania przedpłaty decyduje Top Apart informując klienta w wysyłanym mailowo potwierdzeniu.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego TopApart opłatą rezerwacyjną.
4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty ceny za usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika TopApart telefonicznie bądź e-mailem.

 

III. Anulowanie rezerwacji
1. Klient może anulować rezerwację wyłącznie pisemnie –mailem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów obsług i w wysokości 10% wartości zaliczki. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem zaliczka  w wysokości 30% kwoty pobytu, nie podlega zwrotowi. W przypadku zameldowania i wymeldowania w godzinach innych niż wyznaczone, pobierana jest dodatkowa opłata oraz wymagana jest wpłata całości za pobyt.
2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Top Apart jeżeli ta posiada dostępny ten sam lub inny Apartament który może zaproponować klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy ścisłego sezonu (święta, wakacje, ferie, sylwester, długie łikendy), Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), TopApart uprawniony jest do potrącenia wpłaconej 30% kwoty pobytu (opłaty rezerwacyjnej) 
3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowanej podczas rezerwacji potwierdzonej przez pracownika Top Apart. Top Apart  zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy , co wiąże się z opuszczeniem apartamentu, lub jego nie udostępnieniem Klientowi
4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przybycia Top Apart nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. TopApart może anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od TopApart w wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu Apartamentu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a TopApart ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego zaliczki.
 
IV Warunki płatności:
1. Celem potwierdzenia rezerwacji do 2 dni od jaj złożenia  - 30% wartości pobytu
2. Pozostała część, przelewem przed przyjazdem (decyduje data uznania rachunku TopApart), lub gotówką w dniu przyjazdu.
3. Całość musi być wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu apartamentu.
 
V. Warunki pobytu
1. Pobyt w apartamencie możliwy jest od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem Top Apart, w miarę dostępności Apartamentu. Przyjęcie gości odbywa się od godz. 15 do godz. 20, wymagany jest wcześniej telefoniczny kontakt w celu podania dokładnej godziny przyjazdu.
2. Na zabezpieczenie ew. szkód wyrządzonych przez klienta w apartamencie oraz częściach wspólnych może być pobierana kaucja w wysokości 200 zł, w dniu przyjazdu do apartamentu. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu lub do 48 godzin od wyjazdu, przelewem na konto. Klient jest zobowiązany do poinformowania Top Apart o wyrządzonych szkodach w apartamencie i niezwłocznego pokrycia strat w przypadku kiedy kaucja nie została pobrana. Jeżeli kaucja została pobrana a straty przewyższają wysokość kaucji klient jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia różnicy. Wysokość odszkodowania ustala TopApart według własnej kalkulacji.
3.Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż , BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z apartamentu jego jakiejkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż.
4. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Top Apart jest uprawnione do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.
5. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Top Apart jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji. 
 

REGULAMIN WELLNESS

1.Wellness jest strefą ciszy i relaksu.
2. Wellness czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 18.00-21.00.
3. Po za wyznaczonymi godzinami nie można korzystać ze strefy Wellness.                                                                                                                            4. Dzieci poniżej 13 lat nie mogą przebywać na terenie Wellness                                                                                                                                            5. Na terenie Wellness obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia opakowań szklanych, żucia gumy.

6. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub na terenie Wellness.
7. Rzeczy osobiste należy pozostawić w przeznaczonych do tego szafkach.
8. Na terenie Wellness należy zachować szczególną ostrożność: nie biegać, nie wskakiwać do wanny jacuzzi.
9. Na terenie Wellness prosimy nie używać własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych ani telefonów komórkowych.
10. Ze strefy Wellness nie mogą korzystać osoby:
• których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
• z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry
• których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych gości i pracowników Wellness

• których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm

• kobiety podczas menstruacji.

11. Na terenie Wellness obowiązuje cisza. Pracownicy Wellness mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości.
12. Obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze typu klapki w całej strefie Wellness.

13. Siadanie w suchej saunie wyłącznie na ręczniku.

14. Obowiązuje strój kąpielowy do Jacuzzi.
15. Obowiązuje prysznic przed skorzystaniem ze Wellness.
16. W wannie jacuzzi mogą przebywać dzieci (13-18 lat) tylko pod opieką dorosłych..
17. Do strefy Wellness należy zabrać ręcznik.
18. Prosimy zgłaszać personelowi Wellness wszelkie nieprawidłowości, usterki itp. mające wpływ na eksploatację centrum rekreacyjnego Wellness.
19. Goście Wellness ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Wellness.
20. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych Gości należy zastosować się do powyższych reguł.

21. W przypadku nie stawienia się na zarezerwowane zabiegi bez odwołania ich na co najmniej         2 godziny przed rozpoczęciem- rachunek Gości zostanie obciążony wartością zabiegu.
22. Uznaje się, że każda osoba, która znajduje się na terenie Wellness zapoznała 
się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.