REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU APARTAMENTÓW

 REGULAMIN REZERWACJI I NAJMU APARTAMENTÓW 

I. Informacje Ogólne

Regulamin określa warunki , na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu. Każda osoba , która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Top Apart Iwona Grzybowska - podmiot będący stroną umowy najmu Apartamentu świadczący usługę krótkotrwałego wynajmu lokali mieszkalnych Klientom zainteresowanym najmem apartamentu.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowy najmu Apartamentu).

Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej topapart.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

II. Rezerwacje
 
1. Klient wypełnia formularz rezerwacji na stronie www lub przesyła na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zapytanie dotyczące wybranego przez niego apartamentu celem dokonania rezerwacji. Klient może dokonać rezerwacji telefonicznie.
2. Top Apart przesyła na adres e-mail Klienta, wstępne potwierdzenie rezerwacji. Celem potwierdzenia zgłoszenia rezerwacji wymagana jest od Klienta przedpłata w wyznaczonym terminie w wysokości 30% na poczet rezerwowanego pobytu lub całości kwoty wynajmu o czym decyduje Top Apart. Przedpłata jest wymagana każdorazowo, o obowiązku dokonania przedpłaty decyduje Top Apart informując klienta w wysyłanym mailowo potwierdzeniu.
3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego TopApart opłatą rezerwacyjną.
4. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty ceny za usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
5. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika TopApart telefonicznie bądź e-mailem.
III. Anulowanie rezerwacji
1. Klient może anulować rezerwację wyłącznie pisemnie –mailem. W przypadku anulowania rezerwacji na minimum 30 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów obsług i w wysokości 10% wartości zaliczki. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed przyjazdem zaliczka  w wysokości 30% kwoty pobytu, lub całości za pobyt nie podlega zwrotowi. W przypadku zgody Top Apart na zameldowanie i wymeldowanie w godzinach innych niż wyznaczone, pobierana jest dodatkowa opłata oraz wymagana jest zapłata całości za pobyt z góry.
2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Top Apart jeżeli ta posiada dostępny ten sam lub inny Apartament który może zaproponować klientowi. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy ścisłego sezonu (święta, wakacje, ferie, sylwester, długie łikendy), Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), TopApart uprawniony jest do potrącenia wpłaconej 30% kwoty pobytu (opłaty rezerwacyjnej), lub całości za pobyt. 
3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowanej podczas rezerwacji potwierdzonej przez pracownika Top Apart. Top Apart  zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy , co wiąże się z opuszczeniem apartamentu, lub jego nie udostępnieniem Klientowi
4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przybycia Top Apart nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
5. TopApart może anulować lub zmienić rezerwację, wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od TopApart w wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Zmiana rezerwacji polega na udostępnieniu Apartamentu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny Apartament umowa ulega rozwiązaniu, a TopApart ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego zaliczki.
 
IV Warunki płatności:
1. Celem potwierdzenia rezerwacji do 2 dni od jaj złożenia  - 30% wartości pobytu, lub całości za pobyt.
2. Pozostała część, przelewem przed przyjazdem (decyduje data uznania rachunku TopApart), lub gotówką w dniu przyjazdu.
3. Całość musi być wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu apartamentu.

4. Top Apart może pobrać dodatkowe opłaty za usługę sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu gościa, jak również opłatę za pobyt z psem - który został wcześniej uzgodniony z obiektem, za opał do kominka, za klimatyzację, za zameldowanie po wyznaczonych godzinach - po akceptacji przez obiekt, za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez obiekt.

 
V. Warunki pobytu
1. Pobyt w apartamencie możliwy jest od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z pracownikiem Top Apart, w miarę dostępności Apartamentu. Przyjęcie gości odbywa się od godz. 15 do godz. 20, wymagany jest wcześniej telefoniczny kontakt w celu podania dokładnej godziny przyjazdu.
2. Na zabezpieczenie ew. szkód wyrządzonych przez klienta w apartamencie oraz częściach wspólnych może być pobierana kaucja w wysokości 200 zł, w dniu przyjazdu do apartamentu. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu lub do 48 godzin od wyjazdu, przelewem na konto. Klient jest zobowiązany do poinformowania Top Apart o wyrządzonych szkodach w apartamencie i niezwłocznego pokrycia strat w przypadku kiedy kaucja nie została pobrana. Jeżeli kaucja została pobrana a straty przewyższają wysokość kaucji klient jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia różnicy. Wysokość odszkodowania ustala TopApart według własnej kalkulacji.
3.Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad P.Poż , BHP, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z apartamentu jego jakiejkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż.
4. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Top Apart jest uprawnione do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.
5. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Top Apart jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.